10 อันดับ LTF กองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในปี 2018...มนุษย์เงินเดือนอย่างเราก็เอื้อมถึง!

Publish 2018-10-06 16:58:40


หากต้องพูดถึงโลกการลงทุน หลายคนคงคิดถึงผลตอบแทนที่จะได้กลับมา แต่เมื่อถึงเวลาที่ตลาดหุ้นเกิดความผันผวน และอาจเกิดความเสี่ยงแก่นักลงทุน ทั้งนี้หากต้องจัดอันดับประเภทของกองทุน LTF จะพบได้ว่ากองทุน LTF เป็นกองทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยเงินที่ซื้อกองทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้  ทั้งนี้กองทุน LTF เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการลงทุนสำหรับคนวัยทำงาน

 กองทุน LTF ในทุกปีจะมีการให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันออกไปตามการบริหารของกองทุนและผลตอบแทนของหุ้นที่กองทุนนั้นถือ ทั้งนี้กองทุน LTF จึงเป็นกองทุนที่น่าสนใจและน่าลงทุนของคนวัยทำงานยุคนี้ วันนี้จึงรวบรวมรายชื่อของกองทุน LTF ที่ให้ผลตอบแทนในการลงทุนที่ดีที่สุด 10 อันดับ เมื่อเทียบกับผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 2561 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 นำมาให้นักลงทุนวัยทำงานมนุษย์เงินได้ศึกษากัน 

 

10 อันดับ กองทุน LTF ที่น่าลงทุนและผลตอบแทนดีที่สุดในปี 2561
1. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว                ABLTF              ผลตอบแทน  4.50 % YTD 
2. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว                      MIF-LTF            ผลตอบแทน  3.42 % YTD
3. กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B          TISCOLTF-B       ผลตอบแทน  3.13 % YTD
4. กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว                   JB25 LTF            ผลตอบแทน  3.01 % YTD
5. กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A         TISCOLTF-A        ผลตอบแทน  2.70 % YTD
6. กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล                           TDLTF               ผลตอบแทน  2.52 % YTD
7. กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว               JBP LTF              ผลตอบแทน  2.29 % YTD
8. กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว                                   UOBLTF             ผลตอบแทน  1.87 % YTD
9. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว              MS-CORE LTF    ผลตอบแทน  1.84 % YTD
10.กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล       KSDLTF            ผลตอบแทน  1.80 % YTD

 จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนของกองทุน LTF ในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ส่วนผลตอบแทนนักลงทุนสามารถเปรียบเทียบตรวจสอบได้ และต้องขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก เว็บไซต์ Morningstar ค้นหา ณ.วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้นักลงทุนควรศึกษาและดูข้อมูลไว้ประกอบการลงทุนในการตัดสินใจ 

 

 

 

 


ขอบคุณข้อมูล :  Morningstar
 


เรียบเรียงโดย : จิรภัทร รวดเร็ว