จับหมายเลขผู้ชิงสมัครหัวหน้าพรรค ปชป.

Publish 2018-10-08 11:42:16


 

 

ตามกติกา ผู้ใดที่มายื่นใบสมัครและลงชื่อในเอกสารก่อน ก็จะได้หมายเลขสมัครตามลำดับ แต่กรณีที่มายื่นใบสมัครก่อนเวลา 08.30 น. ให้ถือว่ามาพร้อมกัน และให้ใช้วิธีจับฉลาก   ซึ่งในวันนี้ ผู้เข้ารับการหยั่งเสียง เพื่อเลือกตัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 3 คน ต่างเดินทางมายื่นใบสมัครก่อนเวลา จึงต้องจับฉลากเลือกหมายเลข 

โดยผลการจับฉลาก ปรากฏว่า อดีตหัวหน้าพรรค อภิสิทธิ์ ได้หมายเลข 1 นายแพทย์วรงค์  อดีต สส.พิษณุโลก  ได้หมายเลข 2 และนายอลงกรณ์ พลบุตร ได้หมายเลข 3 โดยการเปิดรับสมัคร จะเปิดต่อเนื่องไปถึง 16.30 น. และเวลา 17.00 น. ก็จะมีการเลือกคณะกรรมการ ลงคะแนนหยั่งเสียง มาทำหน้าที่ดูแลการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรค


เรียบเรียงโดย : กัญญารัตน์ โอสถจันทร์