"บิ๊กป้อม" ขีดเส้น 1 เดือน ขับต่างชาติผิดกฎหมายพ้นประเทศ

Publish 2018-10-08 14:10:37


 

 

 เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจาก พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก.กระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และ รมว.กลาโหม ได้สั่งการฝ่ายความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง กวดขันดูแลความปลอดภัยของนักท่อง เที่ยวและเร่งกวาดล้างอาชญากรข้ามชาติที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน โดยแฝงตัวเข้ามาในรูปนักท่องเที่ยวใน ทุกพื้นที่อย่างจริงจัง หลังจากประชาชนจำนวนมาก สะท้อนความกังวลถึงการรวมกลุ่มของชาวต่างชาติ พัก อาศัยและประกอบกิจการผิดสังเกตในหลายพื้นที่ชุมชนเมือง ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด 

 

  โดย พล.อ. ประวิตร ได้กำชับให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เร่ง ติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใบอนุญาตหมดอายุ หรือถูกเพิกถอนรวมทั้งบุคคลต้องห้าม ซึ่งภาพรวมพบข้อมูลชาวต่างชาติตกค้างอยู่ จำนวนมาก โดยต้องดำเนินการให้ถูกต้องและจบสิ้นภายใน 1 เดือน ควบคู่กับการตรวจสอบประเภทการ อนุญาตประกอบอาชีพของชาวต่างชาติในไทยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งพบเข้ามาแสวงประโยชน์ผิดประเภท จำนวนมากเช่นกัน


            
 พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร ให้เร่งจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ระบบคัดกรองและการเชื่อมโยงข้อมูล การตรวจลงตราคนเข้าเมืองทางอิเลคโทรนิคส์ในทุกช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมือง ชายแดนและท่าอากาศยาน เพื่อบูรณาการบริหารจัดการฐานข้อมูลเดี่ยวและสอบทานร่วมกันกับกระทรวงต่างประเทศในการอนุญาตเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยในการแจ้งเข้าที่พักอาศัย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการเข้าพักในสถานที่ท่องเที่ยวโดย พล.อ.ประวิตร กล่าวย้ำให้เป็นนโยบายถึงเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับของทุกหน่วยงาน ต้องทำงานด้วยความโปร่งใส โดยไม่มีการละเว้นการปฏิบัติ หรือเรียกรับประโยชน์เด็ดขาด พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมกัน สอดส่องพฤติการณ์ที่ผิดสังเกตของชาวต่างชาติในพื้นที่ และแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่รัฐทราบ เพื่อความ ปลอดภัยของทุกคนและการมีที่ยืนในสังคมที่เท่าเทียมกัน


เรียบเรียงโดย : กัญญารัตน์ โอสถจันทร์