นายกฯสั่งการ แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุน!

Publish 2018-10-08 17:50:12


รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายนายกฤษฎา บุญราช ออกมาเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำการประสานงานและปรึกษาร่วมกันกับทางสถาบันการเงินหรือธนาคารอื่นๆ  เพื่อเข้าช่วยแก้ปัญหาระบบหนี้สินของเกษตรที่เป็นสมาชิกกองทุน ขณะเดียวกันส่วนที่เหลือกลุ่มอื่น ๆ ทางรัฐบาลพร้อมให้ความเป็นธรรมและไม่มีผลกระทบระบบเศรษฐกิจ และวินัยการเงินของประเทศ โดยกลุ่มลูกหนี้ที่กระทรวงเกษตรฯ จะได้เข้าร่วมกับสถาบันการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สิน ได้แก่ 1) กลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐอื่น ๆ รวมทั้งสหกรณ์การเกษตรด้วย และ 2) กลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้เกินกว่า 2.5 ล้านบาท และเป็นหนี้ที่อ้างว่าเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร 

 

"ขอให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่ต้องการเสนอแนวทางแก้ไขหนี้ดังกล่าว ให้ทำเป็นหนังสือโดยระบุรายละเอียดข้อเสนอต่าง ๆ ส่งผ่านทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูจังหวัด มายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจะได้นำมาพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องระดมสมาชิกทั้งหมดเข้ามาในกรุงเทพฯ เพราะจะเป็นการเสียทั้งเวลาประกอบอาชีพ ตลอดจนการทำมาหากิน และค่าใช้จ่ายของเกษตรกรเอง" นายกฤษฎากล่าว

 

 

 

 

ทั้งนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอชี้แจงว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อมานานนับ 10 ปี จนตกทอดมาถึงรัฐบาลนี้ ได้หาทางขอผ่อนปรนและหามาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกับเจ้าหนี้ธนาคารต่าง ๆ มาโดยตลอด ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีหน้าที่ดูแลรักษาระบบการเงินของประเทศ เพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหาย หรือมีผลเสียกระทบต่อการบริหารงานของสถาบันการเงินด้วยเช่นกัน ทางด้านของกระทรวงเกษตรฯ จึงขอยืนยันว่าจะได้ร่วมมือกับทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรแต่ละกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลให้เรียบร้อยและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายต่อไป 

 

 

 


เรียบเรียงโดย : จิรภัทร รวดเร็ว