"หมีขอ" ไม่ใช่หมี! แท้จริงอยู่ตระกูลเดียวกับอีเห็น-ชะมด

Publish 2018-10-08 20:57:03


 

 

คำว่า “หมีขอ” มาจากการที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับหมีมีขนดำยาว ประกอบกับมีพฤติกรรมเมื่อพบเห็นคน  ปกติสัตว์ป่าเล็กๆ พอเห็นคนก็จะหนีใช่ไหม  แต่หมีขอกลับจะมีพฤติกรรมอยากรู้ อยากเห็น และจะยื่นตีนหน้าไปเหมือนแบมือขอเหมือนกับสุนัขที่ถูกฝึกมาแล้ว หรืออีกชื่อเรียก “หมีกระรอก” นั้นก็มาจากขนหางที่เป็นพวงฟูเหมือนกระรอก “หมีขอ” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ความยาวหัว-ลำตัวประมาณ 61- 96 เซนติเมตร หางยาว 50-84 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 9-20 กิโลกรัม 

 สำหรับหมีขอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มีทั้งหมด 7 ชนิด  ชนิดแรกเป็นสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 201 ชนิด  หมีขอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในประเภทนี้อยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับที่ 194  เช่นเดียวกับเสือดำที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในประเภทนี้ลำดับที่ 182  ส่วนสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดอื่นๆ ประกอบนก 952 ชนิด  สัตว์เลื้อยคลาน 91 ชนิด  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 12 ชนิด  แมลง 20 ชนิด  ปลา 14 ชนิด และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ 12 ชนิด


เรียบเรียงโดย : กัญญารัตน์ โอสถจันทร์