กรมป่าไม้ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเขื่อนแควน้อย

Publish 2018-10-09 11:46:06


 

หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ กิ่งกระโทก เปิดเผยถึงโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเขื่อนแควน้อย ว่า หลังจากการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก ที่กรมชลประทาน เข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย ,ป่าสวนเมี่ยง และป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา ภารกิจของกรมป่าไม้ รับหน้าที่ในการฟื้นฟูป่าในพื้นที่เหนือเขื่อนแควน้อย ในเป้าหมาย 30,000 ไร่  

ซึ่งขณะนี้ได้ทำการฟื้นฟูครบเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามป้องกัน และรักษาพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ //ขณะที่ชาวบ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่เหนือเขื่อน เมื่อป่าไม้ฟื้นตัว ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากป่า ที่สร้างแหล่งน้ำขึ้นมา


เรียบเรียงโดย : กัญญารัตน์ โอสถจันทร์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง