สั่งสอบเบื้องหลังวัยรุ่นยิงถล่มย่านประตูน้ำ

Publish 2018-10-09 14:53:15


 

เพราะอาจเป็นเรื่องของตัวบุคคล  ที่ต้องทำให้เกิดความชัดเจน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป 

 ส่วนการเยียวยานักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บและเสียชีวิต เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่จะต้องดำเนินการ 


เรียบเรียงโดย : กัญญารัตน์ โอสถจันทร์