พรุ่งนี้!!! น้ำมันลงทุกชนิด

Publish 2018-10-09 17:36:57      ปรับลด ราคาน้ำมันเบนซิน 95 : โดยราคาวันนี้ 39.06 บาท/ลิตรเป็น 38.56 บาท/ลิตร       ปรับลด ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 : โดยราคาวันนี้ 31.95 บาท/ลิตรเป็น 31.45 บาท/ลิตร       ปรับลด ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 : โดยราคาวันนี้ 31.68 บาท/ลิตรเป็น 31.18 บาท/ลิตร       ราคาน้ำมันดีเซล คงเดิม : โดยราคาวันนี้ 29.89 บาท/ลิตร       ปรับลด ราคาน้ำมัน E20 : โดยราคาวันนี้ 28.94 บาท/ลิตรเป็น 28.44 บาท/ลิตร       ปรับลด ราคาน้ำมัน E85 : โดยราคาวันนี้ 22.34 บาท/ลิตรเป็น 22.04 บาท/ลิตร  


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)     ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++             ข่าวโดย NationTV

เรียบเรียงโดย : จิรสิน ยิ่งยงศักดิ์ศรี