15 ตุลาฯ ชาวกรุงเตรียมตัว ขสมก.ปรับขึ้นราคาโดยสารรถเมล์ปรับอากาศรุ่นใหม่

Publish 2018-10-09 18:03:56


รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ นายประยูร ช่วยแก้ว ซึ่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกมาเปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กำหนดให้รถโดยสารปรับอากาศที่วิ่งให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 13 - 25 บาท เริ่มใช้อัตราใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

 

 ทั้งนี้จากที่ผ่านมา ขสมก.จัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 11 - 23 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการดูแลภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้กับประชาชน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ ขสมก.อยู่ระหว่างการพัฒนาการให้บริการรถโดยสาร ตามยุทธศาสตร์ของแผนฟื้นฟูกิจการด้วยการนำรถโดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่ ให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำมาวิ่งให้บริการแก่ประชาชน เพื่อทำการทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม ให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

 

 

ทั้งนี้ ทางมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 มีความเห็นชอบให้ ขสมก.กำหนดอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศรุ่นใหม่ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ขสมก.จึงขอกำหนดอัตราค่าโดยสาร
รถปรับอากาศรุ่นใหม่ ทั้งรถโดยสารที่นำเข้ามาวิ่งให้บริการแล้ว และรถโดยสารที่กำลังทยอยเข้ามาเพิ่มในอนาคต โดยให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการดังกล่าว
 ซึ่งรถโดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่ที่ ขสมก.จะนำมาวิ่งให้บริการแก่ประชาชน เป็นรถโดยสารชานต่ำ (Low Floor) มีการออกแบบในลักษณะ Universal Design พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในรถ ได้แก่ กล้อง CCTV, ระบบ GPS, ทางลาดสำหรับเข็นรถวีลแชร์ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการทุกประเภท ทั้งคนพิการและผู้สูงอายุสามารถใช้บริการรถโดยสารได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ทางด้าน ขสมก.จะเริ่มใช้อัตราค่าโดยสารใหม่กับรถโดยสารปรับอากาศชานต่ำใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 100 คัน ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันรถโดยสารดังกล่าววิ่งให้บริการในสาย 20, 21, 37,105, 138 และสาย 140 ส่วนรถโดยสารเก่าทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ยังคงใช้อัตราค่าโดยสารราคาเดิม

 

 

 


เรียบเรียงโดย : จิรภัทร รวดเร็ว