เผยภาพ"บิ๊กแดง" ในชุดเต็มยศ-หน้าอกขวา “ทหารในพระองค์904” !!

Publish 2018-10-09 19:22:55


วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร ได้โพสต์ภาพ 5 เสือทบ. อันประกอบไปด้วย พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก,  พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ,พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทัพบก , พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหาร และ พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก5 เสือ เต็มยศ.....

“บิ๊กแดง” พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ในชุดทหารรักษาพระองค์เต็มยศ พร้อมเครื่องหมายต่างๆ และเครื่องราชย์ฯ โดยเฉพาะ วงกลมสีเขียว ที่หน้าอกขวา “ทหารในพระองค์904” และ ได้ “จุลจอมเกล้าฯ”สืบตระกูล

 

 

ภาพ อย่างเป็นทางการ ของ 5 เสือ ทบ.

ชุดทหารรักษาพระองค์เต็มยศ .... ที่นับจากนี้ นายทหาร แต่ละคน จะสามารถเป็น นายทหารพิเศษ ของหน่วยรักษาพระองค์ เพียงแค่1 หน่วย เท่านั้น จากเดิมที่ เป็นได้ไม่จำกัด และมี เครื่องแบบทหารผ้าสักหลาด หลายสีตามของแต่ละหน่วย

 

สีแดง - เหล่าราบ นายทหารพิเศษ ประจำ ร.1รอ. /หรือ กรมนักเรัยนนายร้อย จปร

สีฟ้าหม่น— เหล่าทหารม้า ม.1รอ.

สีม่วง-- ทหารราบ ร.21 รอ.

สีเหลือง—ทหารปืนใหญ่ ป.1รอ.

 

 ในเวลาต่อมา "วาสนา นาน่วม" ได้โพสต์ภาพชุดนายทหารรักษาพระองค์เต็มยศ อีกครั้ง ระบุว่า.... 6 เสือป่า แจ้งวัฒนะ !!

6 พลเอกพิเศษ

ระดับบิ๊กกองบัญชาการกองทัพไทย ในชุดนายทหารรักษาพระองค์เต็มยศ

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

บิ๊กแดง พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รอง ผบ.ทหารสูงสุด ...เหล่า ทบ.โควต้า บก.ทัพไทย

บิ๊กอ้อม พลเอก วีรชัย อืนทุโศภน รอง ผบ.ทหารสูงสุด.... เหล่า ทบ. จาก กองทัพบก

 

บิ๊กนวล พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ รอง ผบ.ทหารสูงสุด เหล่า ทหารเรือ จาก ทร.

 

 

บิ๊กยาว พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม รอง ผบ.ทหารสูงสุด เหล่าทหารอากาศ จาก ทอ.

 

บิ๊กนะ พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร

ทั้งหมด เป็น อัตราพลเอกพิเศษ หรือ จอมพล (เดิม)

 

 

ขอบคุณ Wassana Nanuam


เรียบเรียงโดย : วิลาสินี แววคุ้ม