เปิดกำหนดการ พิธีการบำเพ็ญกุศลและกิจกรรรมน้อมรำลึก 2 บูรพมหากษัตริย์ไทย

Publish 2018-10-10 16:05:36


รัฐบาลออกมาเปิดกำหนดการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ประชาชนทุกหมูเหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นผลหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

 

 พระองค์ท่านทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน

ทางด้านรัฐบาลจึงจัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีกำหนดการจัดพิธีดังนี้

 

 

กำหนดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคม 2561

 

ทั้งนี้ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561  ในทางส่วนกลางจะมีพิธี ตั้งแต่เวลา 6.15 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 890 รูป ณ.พระลานพระราชวังดุสิต

 

เวลา 9.00 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ.ท้องสนามหลวง

 

เวลา 19.00น. พิธีถวายบังคมและ จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ท้องสนามหลวง

 

โดยนอกจากนี้จะจัดให้มีพิธีสวดมนต์ ณ.วัดทุกวัดทั่วกรุงเทพมหานคร โดยจะเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองและจัดทำบุญตักบาตร และจุดเทียนในสถานที่และบ้านเรือนตามความเหมาะสม

 

ในส่วนทางภูมิภาค : ทุกจังหวัดจะจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร  พิธีวางพวงมาลา และ พิธีถวายบังคมและ จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกับ ส่วนกลาง ณ.ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม รวมทั้งจัดพิธีสวดมนต์ ณ วัดทุกวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้จะเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง และจัดทำบุญตักบาตรและจุดเทียนในสถานที่และบ้านเรือนตามความเหมาะสม

 
ส่วนต่างประเทศ : สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศจะจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
 

 วันที่ 23 ตุลาคม 2561


ส่วนกลาง


เวลา06.45 น  จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 570 รูป ณ.พระลานพระราชวังดุสิต

 

เวลา8.00 น.  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ณ.พระลานพระราชวังดุสิต

 

เวลา 19.00น. พิธีถวายบังคมและ จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ท้องสนามหลวง

 

ซึ่งนอกจากนี้จะจัดพิธีสวดมนต์ ณ.วัดทุกวัดทั่วกรุงเทพมหานคร โดยจะเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีชมพูและจัดทำบุญตักบาตร และ จุดเทียนในสถานที่และบ้านเรือนตามความเหมาะสม

 

ในส่วนทางด้านภูมิภาค : ทุกจังหวัดจะจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกับส่วนกลาง ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสมรวมทั้งจัดพิธีสวดมนต์ ณ.วัดทุกวัดทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวน ประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีชมพู และจัดทำบุญตักบาตร และจุดเทียนในสถานที่และบ้านเรือนตามความเหมาะสม


ในส่วนทางต่างประเทศ : สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ จะจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
โดยจะเชิญชวนประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสาธารณะประโยชน์ในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในช่วงระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคม 2561  อาทิการทำความสะอาดคูคลอง ถนน และสถานที่สาธารณะ กำจัดขยะและแหล่งน้ำที่เพาะพันธ์ยุงลายและจัดกิจกรรมปลูกป่าทั่วประเทศ

 

 

 


เรียบเรียงโดย : จิรภัทร รวดเร็ว