ธปท. เตรียมประกาศคุมมาตรการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย

Publish 2018-10-23 19:06:05


ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมประกาศหลักเกณฑ์คุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยต้นเดือนพฤศจิกายนนี้  โดยจะบังคับดาวน์ขั้นต่ำร้อยละ20 สำหรับบ้านหลังที่ 2 หรือที่มีมูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อป้องกันการเก็งกำไร ย้ำสถานการณ์ต่างจากวิกฤติปี 40 เพื่อใช้เป็น "มาตรการในเชิงป้องกัน"
ทางด้านผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธปท. นางวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร  ได้ออกมาเปิดเผยว่า หลังจากที่เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยกำหนดให้วางเงินดาวน์อย่างน้อยร้อยละ 20 ของมูลค่าหลักประกัน (LTV limit 80%) สำหรับบ้านหลังที่ 2 หรือที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อป้องกันการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีผู้ให้ข้อเสนอแนะเข้ามาจำนวนมาก ทั้งจากประชาชนผู้บริโภค สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ โดย ธปท.ขอขอบคุณทุกความเห็น

 

สำหรับความเห็นที่ได้รับครอบคลุมหลายประเด็น อาทิ วันที่เริ่มบังคับใช้ ความหมายของบ้านหลังที่ 2 หรือสัญญาที่ 2 อัตราการวางเงินดาวน์ของสัญญาที่ 2 หรือสัญญาที่ 3 เป็นต้น ซึ่ง ธปท.จะนำข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณา ก่อนจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงต้นเดือน พ.ย.2561
 

 

โดยสถานการณ์ในปัจจุบันต่างจากช่วงปี 2540 มาตรการที่จะออกมาเป็นการปรับปรุงเป็น “มาตรการในเชิงป้องกัน” (Preventive Measures) คล้ายกับเราเริ่มเห็นควัน ก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ มาตรการนี้มุ่งยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน ที่ผ่านมา หย่อนลงไปบ้าง และมุ่งเน้นการสร้างวินัยให้มีการออมบางส่วนก่อนกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย รวมทั้งป้องกันการเก็งกำไร 

โดยมาตรการนี้ (1) จะใช้บังคับเฉพาะกรณีการผ่อนที่อยู่อาศัย 2 หลังขึ้นไปพร้อมๆ กัน และจะไม่กระทบกรณีที่ผ่อนหลังที่ 1 เสร็จแล้ว และจะกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 (กรณีนี้จะนับเป็นสัญญาที่ 1)

(2) การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้จะไม่กระทบการซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีรายได้น้อยที่ซื้อบ้านหลังแรก (ใช้บังคับเฉพาะที่อยู่อาศัยที่ราคาเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป)

(3) จะไม่กระทบผู้ที่กู้ก่อนเกณฑ์ใหม่มีผลบังคับใช้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ จะไม่มีผลย้อนหลังสำหรับผู้ที่กู้ไปแล้ว

 

 

ขอบคุณข้อมูล :  ธนาคารแห่งประเทศไทย


เรียบเรียงโดย : จิรภัทร รวดเร็ว