ครม.ปรับราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน 3 สถานี!

Publish 2018-10-24 16:51:11


ทาง ครม.ไฟเขียว ปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รมว.คมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้ออกมาเปิดเผยว่า  ทางประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับเพิ่มค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) ช่วงทางหัวลำโพง-บางซื่อ มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามที่ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เสนอเข้าที่ประชุม 

ซึ่งอัตราค่าโดยสารใหม่นั้นยังคงมีราคาเริ่มต้นที่ 16 บาท และราคาสูงสุดไม่เกิน 42 บาทเท่าเดิม โดยจะปรับราคาเพิ่มค่าโดยสาร 1 บาท จำนวน 3 สถานี คือ สถานีที่ 5,8 และ 11 ซึ่งนับจากสถานีที่เริ่มเดินทาง อีกทั้งยังให้ลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟฟ้าลงกึ่งหนึ่งให้แก่บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้แก่เด็กซึ่งมีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร
  

ทั้งนี้ทาง ผู้ว่าฯ รฟม. นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ตามสัญญาที่รฟม. ทำไว้กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กำหนดให้ปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าทุกๆ 2 ปี ซึ่งอัตราค่าโดยสารอัตราใหม่ดังกล่าวจะให้มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 2 ก.ค.2563 ทั้งนี้ รฟม.จะเร่งนำร่างประกาศอัตราค่าโดยสารฉบับใหม่ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธ.ค.2561

 


เรียบเรียงโดย : จิรภัทร รวดเร็ว