ข้าราชการ-ลูกจ้าง...มีเฮ! กทม.เตรียมแจกโบนัส ในอัตรา 1.5 เท่าของเงินเดือน!

Publish 2018-10-24 18:53:18


มีรายงานข่าวจากกรุงเทพมหานคร ด้วยเนื่องจากในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ ทางคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปี 2561 จะมีการพิจารณาอัตราการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2561

 ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ได้รวบรวมคะแนน และจัดลำดับการให้เงินรางวัลของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านงบประมาณ แผนงาน การปฏิบัติงานไปจนถึงการบริการ โดยแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ที่ชี้วัด ก่อนเสนอ ผู้ว่าฯกทม. ลงนามความเห็นชอบแนวทางการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับข้าราชการ และบุคลากรของ กทม. ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 90,000 คน โดยแบ่งเป็นข้าราชการ 30,000 คน ข้าราชการครู 10,000 คน และเป็นลูกจ้างประมาณ 50,000 คน 

 

 

ซึ่งเบื้องต้นคาดว่า ทางคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี จะเห็นชอบอัตราการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2561 ในอัตรา 1.5 เท่าของเงินเดือน โดยขณะที่ลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับอัตราจัดสรรเงินรางวัล 1 เท่าของเงินเดือน เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราวมีภาระงานและความรับผิดชอบไม่เท่ากับข้าราชการและลูกจ้างประจำ แต่อย่างไรก็ตามปี2561 นี้ กทม.จัดเก็บรายได้ 86,400 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการที่ได้ตั้งไว้  78,500 ล้านบาท คิดเป็น 10.11 เปอร์เซนต์ เป็นเงิน 7,932.73 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เงินในการจ่ายโบนัสประมาณ 2,500-2,700 ล้านบาท

 ทั้งนี้รายงานข่าวยังแจ้งอีกว่า เมื่อปี 2558 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีข้อทักท้วงไปยัง กทม.เกี่ยวกับนำเงินสะสมออกมาจ่ายโบนัสให้กับข้าราชการและบุคลากร เพราะตามหลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมต้องเกิดจากกรณีฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็น และกรณีเร่งด่วนเท่านั้น ทำให้กทม.ไม่สามารถนำเงินสะสมมาจ่ายได้ ดังนั้นคณะผู้บริหารกทม. จึงได้มอบหมายให้ทั้ง 50 สำนักงานเขต เร่งจัดเก็บภาษีอย่างเข้มงวดให้ได้ตามเป้า รวมทั้งจัดเก็บภาษีรายใหม่ให้ครบถ้วน เพื่อจะได้มีเงินเหลือจ่ายเป็นโบนัสให้กับข้าราชการและบุคลากรทุกคน

 

 

โดยทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง กล่าวว่า การจ่ายเงินโบนัสดังกล่าว เป็นเงินที่มาจากรายได้ของกทม. ซึ่งทางกทม. พยายามจ่ายเงินโบนัสให้กับข้าราชการและลูกจ้างของกทม.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป แต่การให้เงินโบนัสนั้น จะต้องมีการประเมินผลการทำงานของหน่วยงานและตัวบุคคล ทำให้แต่ละคนจะได้เงินโบนัสไม่เท่ากัน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด.


เรียบเรียงโดย : จิรภัทร รวดเร็ว